Trendy

Provozování udržitelného ecommerce: Vyšší priorita než kdy jindy

Sorana Gheorghiade
Sorana Gheorghiade 9 srpna, 2021
Provozování udržitelného ecommerce: Vyšší priorita než kdy jindy

Ačkoliv otázka udržitelnosti svět zaměstnává již několik desetiletí, vypuknutí pandemie covidu-19 k ní přitáhlo ještě větší pozornost. V tomto smyslu je nyní nanejvýš pravděpodobné, že spotřebitelé budou od prodejců požadovat udržitelné možnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie, nebo dokonce udržitelnější způsoby dopravy, a že budou stále častěji vyhledávat ecommerce, které se v oblasti udržitelnosti aktivně angažují. Zatímco prvních pět zemí s nejvyšším podílem obnovitelné energie se nachází v Evropě, i zbytek světa se snaží optimalizovat každý aspekt online podnikání z hlediska udržitelnosti a maximalizovat příjmy a zároveň minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. 

Tento článek se zabývá dopadem ecommerce na životní prostředí. V dalších částech se budeme věnovat tomu, jak se každá fáze ecommerce může stát udržitelnější.

Co znamená provozovat udržitelný ecommerce?

Udržitelnost znamená uspokojování vlastních potřeb, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat jejich potřeby. Kromě přírodních zdrojů potřebujeme také zdroje sociální a ekonomické a jejich ochrana je to, co představuje udržitelnost. Udržitelnost není jen ekologie: ve většině definic udržitelnosti lze nalézt obavy o sociální spravedlnost a hospodářský rozvoj. 

V oblasti ecommerce se může koncept udržitelnosti týkat všeho od obchodních modelů až po balení výrobků a jeho role bude v nadcházejících letech stále důležitější. Povědomí o životním prostředí a udržitelnosti je v ecommerce trendem již dlouho. Ve snaze úspěšně reagovat na rostoucí požadavky zákazníků na udržitelnost se internetoví prodejci již nějakou dobu zabývají tématy, jako je společenská odpovědnost firem a ekologické přístupy v dodavatelském řetězci.

Udržitelnost v ecommerce

Když se řekne ecommerce, první, co každého napadne, je nakupování online. Růst ecommerce lze pozorovat s tím, jak téměř každá demografická oblast a věková skupina dává přednost různým e-shopům podle vlastního výběru, což se začalo projevovat v době, kdy lidé začali „přemýšlet globálně“. Pomohlo to vlastně přivést zákazníky na jednu platformu v podobě internetového obchodu, který může nabízet libovolný produkt podle jejich výběru v různých e-shopech. 

S tím se v kamenných prodejnách příliš nesetkáme. Dnešní zákazníci potřebují mít kvůli úspoře času vše k dispozici na jednom místě. Kromě toho to pomáhá podnikatelům poskytovat uživatelům to nejlepší na jediné platformě.

Problémy a řešení na první míli

V každém ecommerce je potřeba nějakým způsobem vyřídit objednávku – ať už tak, že si ji zákazník někde vyzvedne, nebo častěji tak, že mu bude doručena domů. Druhá jmenovaná možnost vede k tomu, čemu říkáme dodávky na první a poslední míli. Ty mají z hlediska udržitelnosti obrovský dopad.

První míle přepravního procesu zahrnuje zahájení přepravy nákladu s použitím původního (prvního v pořadí) dopravního prostředku. Naproti tomu poslední míle souvisí s přepravou nákladu na posledním úseku trasy posledním dopravním prostředkem, kdy je objednávka doručena na zákazníkovu adresu. Problematika logistiky na první a poslední míli je široce diskutována i v odborné literatuře. 

V městské dopravě se s neustálým růstem ecommerce stává doručení zboží na poslední míli ze skladu ke dveřím zákazníka stále větší výzvou. Podle studie Singapurské univerzity z roku 2016 je k minimalizaci nákladů nutné propracované plánování a rozvrhování, ale často dochází k tomu, že zákazník není při doručení doma. 

V celém procesu přepravy jsou možnosti optimalizace procesu zaměřeny na minimalizaci počtu převozů a úpravu trajektorie přepravovaného zboží na první a poslední míli doručení. Tyto úseky trasy si často vynucují vysokou frekvenci přesunů jednotlivých dopravních prostředků s relativně nízkou nosností (vzhledem k tomu, že zboží je velmi často dodáváno do vysoce urbanizovaných oblastí) a kombinace těchto faktorů je hlavním úkolem logistických operátorů.

Slyšeli jste o zeleném ecommerce?

Představte si podnik, který funguje tak, že nemá žádný negativní dopad na místní i globální životní prostředí, komunitu nebo ekonomiku – to je to, o čem je zelený ecommerce, který zaručuje, že společnosti budou fungovat tímto způsobem. Rovněž se zapojuje do inovativních projektů oblasti environmentální odpovědnosti a ochrany lidských práv. Společnosti v dnešní době do svých obchodních pravidel intenzivně zavádějí ekologické postupy a návrhy na zlepšení udržitelnosti. Nedělají to jen proto, aby kompenzovaly svou uhlíkovou stopu, ale také proto, aby se jim snížily náklady. 

Mezi tyto postupy patří využívání ekologicky šetrných metod přepravy a balení, které mohou pomoci jejich finančním výsledkům, ale i zajistit, aby zboží bylo při přepravě v bezpečí a balení nezůstalo na skládce dalších tisíc let. Nejenže to zaručuje udržitelnost při doručování, ale také nabízí udržitelnější výrobky a dává spotřebitelům možnost nakupovat ekologické a spravedlivé výrobky také přes internet. 

Udržitelné využívání zdrojů prospívá životnímu prostředí, snižuje vykořisťování pracovníků v zemích s nízkými náklady a vám jako prodejci zajistí konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že 35 % všech spotřebitelů je za ekologické výrobky ochotno utrácet více peněž, poptávka po ekologicky šetrných produktech stále roste. 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Nejnovější trendy v obalovém průmyslu se točí kolem oběhového hospodářství. Tento termín označuje model, v němž hospodářský růst nejde ruku v ruce s využíváním a spotřebou přírodních neobnovitelných zdrojů. Cílem oběhového hospodářství je šetrné a udržitelné nakládání s přírodními zdroji, jejich opětovné využívání a recyklace v rámci oběhového systému a předcházení vzniku odpadu.

Dobrou zprávou je, že státy celého světa přijímají zákony na ochranu životního prostředí rychleji než kdy dříve, a to včetně předpisů na zvýšení míry recyklace a recyklovaného obsahu a zákonů na omezení používání jednorázových plastů. Existuje několik způsobů, jak snížit odpadovou stopu průměrného online zákazníka. Patří mezi ně: navrhovat materiály tak, aby se daly znovu použít a recyklovat, nahradit plast bioplastem, který se dá snáze zpracovat a přeměnit na něco jiného, omezit a zcela odstranit materiály nebo se spokojit s obalem, který je tvořen pouze jedním materiálem, například pouze papírem nebo plastem, ale ne oběma najednou. 

Ačkoli je zákazník součástí procesu změny v mnoha výše uvedených iniciativách, velmi důležitou roli v ekologicky šetrnějším podnikání hrají značky, které komunikují a vzdělávají své zákazníky o tom, jak odpovědně používat a likvidovat obaly. Tento pozitivní vývoj je naštěstí na vzestupu. 

Zákazník má vždycky pravdu, pokud je to ekologické a udržitelné

V ekonomice si lidé uvědomují význam ecommerce, ale potřebují získat větší povědomí o problematice jeho udržitelnosti. Firmy se také orientují na uspokojování svých potřeb a požadavků a jen zřídka věnují pozornost otázce environmentální udržitelnosti ecommerce

Celkově existuje větší šance na zvýšení poptávky po ecommerce, a to díky přidaným výhodám spojeným s pohodlím zákazníků. Podniky využívající ecommerce však musí tvrdě pracovat na tom, aby zajistily záchranu, obnovu a zachování ekosystému. 

Udržitelnost ekologického ecommerce zahrnuje provoz celého podniku: každý proces, každou činnost a každou funkci. Podnik nemůže provést jednu nebo několik málo změn a prohlásit, že se stal udržitelným. Měl by být připraven uplatňovat výše zmíněnou kritickou sebeanalýzu, poctivost, inovace a rizika ve všech procesech, činnostech a funkcích.

Číst dál: Související články
Trendy

Co je nového u konceptu „kup teď, zaplať později“?

O fenoménu zvaném Buy Now Pay Later (BNPL) , neboli „kup teď, zaplať později“, už jsme psali –…

Andreea Pop
Andreea Pop
Trendy

Social selling v módním průmyslu

Nákup a prodej jsou tradičně společenskými aktivitami. Již dlouho před nástupem sociálních médií si lidé vzájemně sdělovali doporučení…

Larissa Coelho
Larissa Coelho
Trendy

Přišel čas zvýšit míru konverze s obsahem generovaným uživateli (UGC)

Představte si, jaké to je být v kůži vašich zákazníků. Prohlížíte si elektronický obchod s domácími spotřebiči a…

Carolina Martin Guitart
Carolina Martin Guitart
Trendy

Stručné shrnutí hlavních trendů v ecommerce

Jestliže rok 2020 byl pro mnohé rokem digitalizace, rok 2021 patří zcela jistě oblasti elektronického obchodování. Jak se…

Sorana Gheorghiade
Sorana Gheorghiade
Trendy

Netflix, Walmart a nová éra obchodů s reklamním zbožím

Společnosti Netflix a Walmart US nedávno oznámily partnerství s cílem otevřít online obchod se značkovým zbožím inspirovaným populárními…

Andreea Pop
Andreea Pop
Trendy

Nastal věk digitálních plateb

Peníze měly v průběhu let mnoho různých podob: zlato, kov, papír, šeky, kreditní a debetní karty a další.…

Gabriela Porto
Gabriela Porto
Trendy

Vítěz programu VTEX Accelerator společnost Usedesk zefektivňuje zákaznický servis

Provozovatelé e-shopů si obvykle myslí, že pokud jde o služby zákazníkům, musí si vybrat mezi interakcí se skutečnými…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Trendy

4 obchodníci, kteří ukazují, že Live Shopping je trend budoucnosti

Koncept Live Shopping, tedy zážitku s online nakupováním, který kombinuje živý video přenos s funkcemi tradičního digitálního obchodu,…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Trendy

Dropshippingové podnikání: co to je?

Při provozování elektronického obchodu je nutné zvážit několik klíčových faktorů, a to zejména těch, které se týkají řízení…

Gabriela Porto
Gabriela Porto
Zobrazit více