Strategie

Jak vytvořit tým pro ecommerce supermarket (část 3/3)

Juan Etcheverry
Juan Etcheverry 21 prosince, 2021
Jak vytvořit tým pro ecommerce supermarket (část 3/3)

Vracím se s posledním dílem série článků o tom, jak vytvořit tým pro ecommerce obchod s potravinami. Poté, co jsme se v 1. části věnovali některým základním aspektům a ve 2. části  jsme nastínili možný řetězec příkazů v organizační struktuře, se v tomto posledním článku podrobně zaměříme na jednotlivé dílčí oblasti, klíčové role, popisy pracovních míst a klíčové ukazatele výkonnosti, které by měl tým elektronického obchodu s potravinami splňovat. 

Pohodlně se usaďte a pište si, aby vám nic neuniklo. 

Technologický tým

Technologický ředitel (CTO)

Technologický ředitel je v této oblasti klíčovým hráčem, protože je zodpovědný za technologická řešení. Technologická řešení, která má na starosti, musí být bezpečná, škálovatelná, mít dobrý výkon (jak po technické stránce, tak z hlediska ekonomické efektivity) a zároveň být štíhlá a flexibilní. 

Technologický ředitel organizuje řešení této poptávky a vytváří tým potřebný k jejímu uspokojení. V odvětví supermarketů by se CTO měl zaměřit zejména na: 

  • přizpůsobení starších systémů novým cloudovým a moderním technologiím SaaS; 
  • nabídku nákladově efektivních řešení;
  • integraci systému správy objednávek, skladových zásob a vychystávání. 

Musí mimo jiné rozhodnout, zda řešení „vytvořit či koupit“ a vyřešit dilema mezi „vlastní tým vs. třetí strana“

Produktový manažer (PM)

Produktový manažer bude řídit vývoj technologického balíčku společnosti a určovat priority. Zaměří se na potřeby zákazníků s cílem přeměnit digitální aktiva společnosti v určitý druh produktu, který přináší klientům hodnotu. 

Obvykle řídí prioritizaci backlogu, a to zejména v segmentech potravin. Proč? Protože v tomto odvětví nízké marže znamenají malý rozpočet a dlouhé nevyřízené úkoly, stává se určování priorit nejdůležitějších projektů a iniciativ zcela klíčovým a je velmi důležité, aby dokázal tento plán komunikovat s obchodními týmy a týmy SAC. 

Klíčovými ukazateli výkonnosti jsou pro ně obvykle vhodnost produktu, časové odchylky a dopad jejich projektů na klíčové ukazatele výkonnosti podniku. Například pokud se díky zlepšení výkonu při zavedení progresivní webové aplikace zvýší konverzní poměr o 5 % a zvýší se hrubý příjem. 

Front-end vývojáři

Front-end vývojáři mohou být outsourcováni od třetí strany nebo pracovat pro společnost přímo. Budou spravovat uživatelské rozhraní (UX), design a výkon internetového obchodu (webové stránky a/nebo aplikace). 

Zaměřují se na výkonnost a použitelnost a měly by sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) týkající se zlepšování času vykreslování, bodování osvědčených postupů a mnoho dalších metrik, které mohou vést k lepší míře konverze, a tím i k vyšším prodejům. 

Back-end vývojáři

Stejně jako mnoho jiných pozic, i back-end vývojáři mohou být interní nebo externí ze specializovaných technologických agentur. Mají na starosti vývoj a údržbu systémové architektury, zejména mezi staršími systémy a cloudovými službami potřebnými k prodeji online. 

Pokud vás to zajímá, ano, jejich obavy souvisejí s výkonem, ale většinou se zaměřují na dobu provozu a na dostupnost a konzistenci dat ve všech systémech na straně klienta. Musí se vypořádat s integrací online a offline systémů, což je obvykle velká výzva, a jejich cílem je sjednotit všechna kontaktní a prodejní místa klientů se společností. A to všude tam, kde lidé nakupují potraviny online: vlastní kanály, jako jsou aplikace a webové stránky, řešení třetích stran, jako jsou tržiště, nebo doručovací společnosti. 

QA / funkční analytici

Tito analytici jsou zodpovědní za testování a ladění všech řešení před jejich spuštěním pro koncové spotřebitele, abyste se vyvarovali potížím. Často také převádějí obchodní požadavky na konkrétní technické požadavky. 

Obchodní tým

Hlavní obchodní tým

Obchodní tým často vede obchodní ředitel. Je zodpovědný za veškerou prodejní činnost společnosti, včetně prodej potravin online. Tento tým se zaměřuje se na prodej a distribuci výrobků, tvorbu cen s dobrými, ale konkurenceschopnými maržemi (v tomto ohledu je rozhodující benchmarking) a řízení poptávky po prodeji pomocí slev a cenové dynamiky. 

Klíčovými ukazateli výkonnosti pro ně budou hrubé tržby a zvláštní zájem budou mít o digitální penetraci společnosti a o její ziskovost v průběhu růstu. Pro obchodní tým je také zásadní plánování velkých událostí, protože se při nich konsoliduje 20–40 % celoročního prodeje (v závislosti na zemi), a pokud připočteme svátky, je to ještě více. 

Je pro ně velmi důležitá interakce s IT, především při určování priorit a definování potřeb a možností, a také s marketingovým a provozním týmem. Zohlednění zkušenosti zákazníků bude vždy silným hnacím motorem pro zajištění jejich věrnosti, což je svatý grál elektronického obchodování. 

Katalogový tým

Je samozřejmé, že katalogy jsou obrovskou součástí elektronického obchodování. Všechny úkoly s tím spojené spadají katalogovému týmu, a to od vyhledávání, obohacování obsahu, správy kategorií, porovnávání produktů a recenzí až po obrázky a audiovizuální obsah v rámci online nakupování. 

Pro ně zůstává hlavním hnacím motorem a klíčovým ukazatelem výkonnosti SEO. Vedoucí katalogu by měl být v úzkém kontaktu s obchodním týmem, realizovat obchodní strategii a také sdílet informace o nedostupných položkách, vyhledávání uživatelů a populárních produktech s vysokým konverzním poměrem. 

Tým by měl také spolupracovat s marketingovým týmem, aby se tyto poznatky promítly do taktického přístupu k získávání zákazníků. V tom je samozřejmě zásadní SEO, které hraje důležitou roli pro oba týmy, protože tým katalogu bude většinou spravovat SEO na stránce samotné a marketingový tým SEO na jiných stránkách (tj. odkazy, zpětné odkazy a generování obsahu). 

Manažeři kategorií

Manažeři kategorií spravují portfolio produktů na stránkách elektronického obchodu a v dalších kanálech či prodejních místech, přičemž každý z nich je odpovědný za svou vlastní kategorii. Jejich úkolem tzv. obohacování produktů (tj. popisy, klíčová slova, tagování, strukturované atributy, možnost vyhledávání, recenze, synchronizace produktů s ERP/PIM atd.) a hrají klíčovou roli v implementaci obchodních modelů na trhu. 

V těchto scénářích mají manažeři kategorií částečně také roli obchodníků, což hodně závisí na tom, jak je tým strukturován. Podtrženo a sečteno, aktivně vyhledávají a uzavírají smlouvy s novými prodejci, přičemž udržují vztahy a působí jako kontaktní místo v rámci určité kategorie (např. elektronika, hračky, móda atd.). 

Klíčovými ukazateli výkonnosti pro ně obvykle jsou metriky týkající se počtu prodejců a skladových položek v dané kategorii, protože čím více alternativ uživatelům na tržišti nabízíte, tím více se obvykle zvyšuje konverzní poměr, protože je pravděpodobnější, že zákazníci v obchodě najdou to, co hledají. Někdy mají dokonce možnost upravit poplatky nebo ceny v případě správy kategorie 1. strany (tj. zásobování přímo od dodavatelů). 

Manažeři obsahu

Manažeři obsahu mohou být jak na straně obchodu, tak na straně marketingu, v závislosti na tom, jak společnost k obsahu přistupuje. Zpravidla platí, že společnosti s vysokými maržemi nebo komoditizovanými produkty často věnují hodně úsilí positioningu značky, přičemž manažeři obsahu obvykle končí v oblasti marketingu a zaměřují se více na povědomí o značce/sílu značky než na výkon. 

U společností s nižšími maržemi, jako je tomu v případě supermarketů, se očekává, že obsah bude mnohem více orientován na výkon, a jsou tedy spojeni spíše s obchodní oblastí. Dokonalým příkladem obsahu orientovaného na výkon je způsob, jakým maloobchodní prodejce potravin Jumbo používá recepty ke zvýšení průměrného počtu položek na objednávku, a tedy i průměrné hodnoty objednávky. Dalším způsobem jak propojit obsah s prodejem je využití Nakupování v reálném čase, jako to dělá Grupo Exito. 

Obsahový tým je zodpovědný za řízení způsobu, jakým značka, společnost nebo prodejce promlouvá ke svým současným a cílovým zákazníkům. Měli by se dozvědět, kdo jsou tito spotřebitelé, jaké jsou jejich preference, charakteristiky a poznatky, a nakonec vytvářet zajímavý a akční obsah v rámci svých digitálních kanálů i mimo ně. Měly by pokrývat vše od sociálních médií a e-mailového marketingu až po webové stránky nebo aplikace společnosti a dokonce i obsah třetích stran. 

Tato role také znamená obohacování obsahu pro výše zmíněný katalogový tým a v závislosti na velikosti týmu by se všechny povinnosti mohly soustředit na jednu osobu.

Tým pro vyhledávání

Ačkoli v počátečních fázích nejsou ve srovnání s jinými oblastmi, které urychlují růst, tak zásadní, mají týmy pro vyhledávání pro velké maloobchodníky a ecommerce mimořádný význam. Vyhledávání je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit míru konverze a využít návštěvnost webu a aplikace. Například přechod jednoho naše klienta na vyhledávání s umělou inteligencí zvýšil míru konverze o 42 %. 

Úkolem týmu je zajistit správnou strukturu SEO, předcházet chybám v katalogu, omezit vyhledávání nedostupných nebo vyprodaných produktů a spravovat interní přesměrování, aby uživatelé vždy mohli najít položky pro své konkrétní potřeby. To bude znamenat také převedení obchodních potřeb do interních výsledků vyhledávání použitím merchandisingu, synonym, substitučních výrazů, obchodních pravidel a pravidel relevance do vyhledávače. 

Marketingový tým

Marketingový manažer

Marketingové týmy mohou mít mnoho různých přístupů a jejich práce ve společnosti může být interní nebo externí či orientovaná na výkon nebo na značku (jak již bylo vysvětleno výše). 

Téměř ve všech scénářích je obvykle k dispozici marketingový manažer, zkušení specialista na online marketing, který má široký přehled a umí se v této problematice pohybovat. Hlavními klíčovými ukazateli pro marketingový tým jsou návratnost investic do reklamy a celková návratnost investic, přičemž je jejich úkolem zajistit návštěvnost stránek společnosti. To znamená správu kampaní ve vyhledávání a SEO, správu sociálních médií, přípravu tiskových zpráv a řízení vztahů s veřejností (PR), marketingové aktivity v kamenných obchodech a na všech dalších kanálech a mnoho dalšího. 

Tým pro výkon

Hlavním cílem týmu pro výkon je optimalizovat toky příjmů generované digitálním marketingem, zejména placenými médii, a tím maximalizovat efektivitu prodeje. To znamená, že pro ně bude klíčovou roli hrát konverzní poměr, a to, jak kvalitní návštěvnost přivádí zájemce a potenciální zákazníky prostřednictvím relevantní a originální reklamy. 

V tomto ohledu má smysl spolupracovat s konkrétními marketingovými agenturami, od kterých se tým může učit a získávat podporu v oblasti řízení výkonnosti. Proč? Protože trendy a pravidla digitálních médií se mění tak hodně a často, že je pro interní týmy velmi obtížné se vším držet krok. Tyto agentury orientované na výkon (na tyto typy zakázek nikdy nevyužívejte agenturu orientovanou na branding!) neustále prohlubují a aktualizují své znalosti a na vlastní kůži je prožívají s mnoha dalšími klienty. 

Bez ohledu na to, zda tým spolupracuje s takovou agenturou, by měl dbát na všechny výše uvedené klíčové ukazatele a měl spravovat konkrétní ukazatele pro každou část prodejního trychtýře. Například míra konverze není metrikou, kterou byste měli používat pro kampaně v horní části trychtýře, protože pracujete na povědomí o značce nebo produktu.

Tým komunikace

Komunikační tým je zodpovědný za strukturování a komunikaci hodnot společnosti, jazyka, tónu a klíčových sdělení, a to jak prostřednictvím vlastních kanálů, tak i kanálech nebo kontaktních místech třetích stran. Je v úzkém kontaktu s tiskovým oddělením i PR, aby zvýšil povědomí o značce a vytvářel obsah, přičemž hlavní rozdíl spočívá v tom, že tým komunikace se více zaměřuje na obsah, který nemůže řídit, ale spíše jen ovlivňovat. 

Klíčovými ukazateli výkonnosti jsou pro ně především metriky týkající se dosahu a povědomí o značce. U velkých společností se dále dělí na tým interní a externí komunikace v závislosti na počtu zaměstnanců. V mnoha případech jsou tyto funkce outsourcovány nebo sloučeny s běžným komunikačním oddělením. 

Jediné, co bych vám poradil, je, aby tito odborníci byli proškoleni v oblasti digitálních trendů a digitálního marketingu, jinak nebudou mít na digitální strategii pozitivní vliv. 

Provozní tým

Tým pro platby a boj proti podvodům

Tento tým je zodpovědný za definování souboru možností, které jsou (potenciálnímu) klientovi nabízeny při platbě v prostředí digitálního obchodu, a také za správu platebních podmínek, jako jsou splátky, doba zrušení a zásady vrácení zboží. Mají vliv na konverzní poměr a čisté příjmy, takže je nezbytné, aby úzce komunikovali s obchodním týmem, protože například v zemích s vysokou inflací, jako je Argentina, je financování na splátky velkým motorem prodeje. 

Nejdůležitější je však řízení rizik: měří míru schválení oproti míře podvodů, tedy množství plateb, které společnost schválí, oproti množství peněz, o které přijde v případě podvodu nebo dluhu. Tento jev je tak běžný a konzistentní napříč zeměmi a odvětvími, že elektronické obchodování má ve svém finančním výkazu zvláštní položku, která zohledňuje finanční ztráty způsobené tímto jednáním a která může činit více než 1 % hrubých příjmů. 

Proto jsou také vyškoleni v používání různých postupů a technologií proti podvodům, aby mohli odhalovat a předcházet podvodným scénářům a minimalizovat dopad na míru schválení. Jistě, zrušit jakoukoli podezřelou transakci by bylo poměrně snadné, ale mělo by to velký a negativní dopad na příjmy kanálu elektronického obchodování, což by snížilo míru schválení a nepřímo i čisté příjmy. 

Týmy pro kompletaci, balení a fakturaci

Provozní oddělení bude obecně řídit procesy elektronického obchodování, zejména se zaměřením na dostupnost skladových zásob, záměny produktů, míru plnění, přípravu smluv o úrovni poskytovaných služeb, fakturaci a vše, co souvisí s přípravou správných produktů pro logistické týmy, aby je mohly dodat. 

Zkoumají stav zásob (tj. vyprodání zásob – množství nahrazovaných položek) a jsou v neustálém kontaktu jak se zákaznickou podporou (zejména v případě procesů nahrazování a výměny produktů, které jsou v potravinářství velmi časté), tak s logistikou. V závislosti na přístupu společnosti může být vedení této oblasti obrácené, přičemž logistika může být uvnitř provozu nebo naopak. 

Vychystávání a balení

Vychystávači musí vyrazit do terénu a připravit produkty, které si zákazník zakoupil online. V oblasti potravin jsou velmi důležití, protože automatizované procesy se zde příliš nenosí. Vzpomeňte si na výrobky s nízkou marží, vysokou obměnou a širokým sortimentem, s desítkami vybraných položek na objednávku – společnosti pravděpodobně nebudou schopny proces náhrady plně automatizovat.

Pomocí různých technik (např. předběžné vychystávání, vychystávání jednotlivých položek nebo hromadné vychystávání) musí objednávku sestavit a nechat ji připravenou k odvozu pro tým logistiky – nebo pro samotného zákazníka v případě vyzvednutí v obchodě nebo vyzvednutí z auta. 

Klíčovými ukazateli výkonnosti pro něj jsou metriky efektivity vychystávání, jako je čas na jednu vychystanou objednávku nebo čas na jednu vychystanou položku, i když tato čísla nemusí být zcela přesná. 

Fakturační tým

Tento tým obvykle přijímá objednávky od vychystávačů a provádí fakturaci, která může být manuální nebo automatizovaná v závislosti na velikosti a vyspělosti provozu. Spravuje také smírčí řízení plateb, částečné nebo úplné náhrady vráceného zboží a zásoby reverzní logistiky. K tomu dochází pouze v případě, že je to možné, protože v závislosti na zákonech dané země není možné mnoho online zakoupených potravin vrátit, protože jsou určené k okamžité spotřebě. 

Jejich úspěšnost se měří podle smluv o úrovni poskytovaných služeb a zahrnuje také proces sjednání všech plateb v rámci různých platebních metod. 

Logistický tým

Logistický tým je jako Čaroděj ze země Oz. Koncový spotřebitel je obvykle „nevidí“, přesto na nich závisí obrovská část ziskovosti společnosti, zkušeností zákazníků a dokonce i hrubých tržeb. Řídí především zásoby – plánují, skladují, distribuují a dodávají – a snaží se, aby se výrobky dostaly k zákazníkům co nejrychleji a s co nejnižšími náklady a aby se přitom nerozbily nebo nezmizely. 

Fungují na základě metriky pro měření plnění smlouvy o úrovni poskytovaných služeb a také inverzní logistické metriky (která ve skutečnosti zahrnuje mnoho dalších oblastí). Zajímají se také o časovou efektivitu, jako je odbavení do skladu a další ukazatele příchozího a odchozího zboží. 

Je nesmírně důležité, aby týmy logistiky a technologií byly sladěny, protože mít k dispozici online zásoby v téměř reálném čase, které mohou odrážet celou skladovou síť společnosti (tj. více distribučních center nebo skladů a také fyzické prodejny, které umožňují vychystávání ze svých zásob), je zásadní pro snížení logistických nákladů a času. Koneckonců jsme v době doručování do druhého dne, kdy Amazon Fresh představuje vážnou hrozbu pro prodejce potravin. 

Tyto logistické problémy spojené s potravinami jsou řešeny porovnáním geolokace zákazníka s geolokací zásob, pochopením, které zásoby by měly uspokojit poptávku daného uživatele, a přizpůsobením sortimentu webu dostupným zásobám. 

Dále je třeba učinit nelehké rozhodnutí, zda mít vlastní logistickou flotilu, nebo tuto službu outsourcovat. Rozhodnutí bude ovlivněno nabídkou služeb místních společností, ale podle mých zkušeností mají řetězce s potravinami tendenci používat hybridní modely. Třetí strany obvykle dodávají elektroniku a velkoobjemové produkty, zatímco vlastní flotily pokrývají potravinářský proces, protože vyžaduje rychlé vyřízení a zahrnuje krátké vzdálenosti a dokonce i plánované přepravy.

Logistika je bezpochyby klíčovou součástí úspěchu každého e-shopu s potravinami. Generální ředitel a spoluzakladatel společnosti VTEX Mariano Gomide označil logistiku za primární marketingový nástroj, který má vliv na celý proces udržení klienta. 

Zákaznická podpora

Důležité je zdůraznit, že tým zákaznické podpory komunikuje se zákazníky, aby zajistil pozitivní zkušenosti s nákupem a po nákupu, a tím podpořil udržení zákazníků a zajistil jejich věrnost značce. 

Proto je tým pro zákaznickou podporu spolu s efektivními systémy velmi důležitý pro organizaci konzistentních a rychlých reakcí na požadavky zákazníků napříč prodejními kanály. Ačkoli tedy svět elektronického obchodování přináší nové proměnné, společnosti by se měly snažit sjednotit své týmy zákaznické podpory, pokud je dosud měly rozdělené na týmy pro online a offline podporu. 

Jejich klíčové ukazatele výkonnosti by mohly být měřeny pomocí NPS různých metod pro zjišťování spokojenosti klientů a také by mohly mít čistě provozní klíčové ukazatele výkonnosti týkající se první odezvy (FTR) nebo doby úplného vyřešení problému (FRT). 

Tým pro analýzu dat

Tým datových analytiků se často nachází v marketingovém oddělení, kde se stará o výsledky a poznatky o výkonnosti, ale mnoho společností začíná mít mnohem širší pohled na to, kde jejich schopnosti uplatnit. 

Moderní společnosti usilují hlavně o přístup založený na datech, což je přesně cílem tohoto týmu: zmapovat a digitalizovat všechny firemní procesy a díky jednotnému technologickému přístupu přeměnit data na informace. To následně umožní různým týmům přeměnit tyto informace na využitelné poznatky. Společnost se může zlepšovat pomocí poznatků o vlastních chybách a úspěších, a dokonce i o chybách a úspěších konkurence. 

Můžete si to představit jako oblast služeb, ale na velmi strategické úrovni, která ukazuje na vzájemné vztahy mezi činnostmi a efekty různých oblastí a týmů. 

Jiné

Vzhledem k tomu, že mnoho společností, odvětví a zemí má různé přístupy k organizaci svých týmů, mohl by být tento seznam nekonečný. Chtěl bych jen zdůraznit, že tým elektronického obchodu, ať už má jakoukoli podobu nebo velikost, je vždy podporován dalšími týmy, jako jsou právní, finanční nebo personální oddělení. 

Závěr

Konečně jsme v cíli! Shrňme si tedy hlavní témata všech tří částí (pro osvěžení paměti jsou zde část 1 a část 2), protože toho bylo hodně.

Zde je stručný seznam kroků, které byste měli udělat pro vybudování úspěšného týmu pro ecommerce s potravinami: 

  • Vytvořte si dobrý obchodní plán;
  • Zajistěte si podporu vrcholových manažerů; 
  • Zařaďte týmy do organizačního schématu;
  • Zvolte si, zda mezi kapitálovými a provozními náklady;
  • Vytvářejte malé, ale flexibilní týmy, které se plně soustředí na své úkoly, a rozšiřujte je podle toho, jak rostou prodeje; 
  • Dejte členům svého týmu jasné role a jasné klíčové ukazatele výkonnosti; 
  • Mějte dobré procesy, ale ještě silnější kulturu, a připravte se na přizpůsobení struktury týmu.

V neposlední řadě, pokud jste zvolili přístup shora dolů, s pouze jedinou možnou definici ecommerce týmu, pravděpodobně se teď cítíte trochu zklamaní. Nebojte se! Ačkoli budu trochu generalizovat, ukončím tento článek praktickým příkladem, jak by mohl vypadat ecommerce tým online supermarketu – ale pokud máte další otázky, neváhejte se na mě obrátit

Číst dál: Související články
Strategie

Co je to tržiště: modely in a out 

Neustálý růst elektronického obchodování vedl ke vzniku různých metod prodeje online. Asi nejoblíbenějším způsobem je tržiště, model platformy,…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Strategie

Průvodce různými typy tržišť

Elektronická tržiště jsou v odvětví obchodu zavedeným obchodním modelem. O tomto tématu jsme již psali, ale zde je…

Andreea Pop
Andreea Pop
Strategie

Doba uvedení na trh: Váš trik v rukávu pro digitální transformaci

Je samozřejmé, že doba uvedení na trh (TTM) je pro jakoukoli digitální transformaci nesmírně důležitá. Čím kratší je,…

Andreea Pop
Andreea Pop
Strategie

Jak jde elektronické obchodování a model tržiště ruku v ruce

Tržiště se stala jedním z nejrozšířenějších trendů v oblasti elektronického obchodování, a to z dobrého důvodu. Společnosti tento…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Strategie

Tržiště s módou, která vítězí ve světě elektronického obchodu

Online tržiště, tedy obchody, v nichž více prodejců třetích stran prodává na jednom místě a přitom si plnění…

Andreea Pop
Andreea Pop
Strategie

Nejrychlejší migrace stránek elektronického obchodování

Doba uvedení na trh (nebo jak ji někdy nazýváme, doba do dosažení příjmů) je nesmírně důležitá pro každý…

Andreea Pop
Andreea Pop
Strategie

Změna platformy pro elektronické obchodování: překonávání odporu ke změnám

Společnosti stejně jako lidé se někdy mohou změnám bránit. Vyhlídka na nejistou budoucnost může být pro firmy velmi…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Strategie

Hlavní poznatky týmu VTEX o projektech změny platformy

Při migraci platformy elektronického obchodování k jinému poskytovateli je stále důležitější pochopit, co jsou priority vašeho projektu a…

Gabriela Porto
Gabriela Porto
Strategie

Hlavní výzvy při prodeji potravin online a způsoby, jak je překonat

Online nakupování spotřebitelům ušetřilo spoustu problémů. Když jdou unavení domů z práce, nemusí například táhnout nákupní tašky, a…

Daniela Jurado
Daniela Jurado
Zobrazit více