Politica strategică privind securitatea informațiilor

VTEX se angajează să asigure un nivel ridicat de gestionare a securității informațiilor pentru produsele și serviciile sale, denumite „Platforma VTEX”, cu scopul de a crea valoare pentru clienții săi și alte părți interesate, respectând următoarele orientări:

  • Gestionarea și reducerea riscurilor legate de securitatea informațiilor;
  • Crearea unei culturi puternice a securității;
  • Protecția informațiilor strategice de afaceri, inclusiv a proprietății sale intelectuale;
  • Respectarea cerințelor aplicabile în materie de securitate a informațiilor;
  • Îmbunătățirea continuă a proceselor și a rezultatelor în materie de securitate a informațiilor.