Act Adițional Privind Prelucrarea Datelor

Un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, sau un APD, este un acord între un operator (clienții VTEX) și o persoană împuternicită de către operator (VTEX). Acesta reglementează orice activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurată în scopuri comerciale. Un APD poate fi numit și acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul RGPD: Principalul scop al APD este acela de a proteja datele utilizatorilor, conform legilor aplicabile. În cadrul acestuia, vei găsi informații despre:

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Drepturile și informațiile persoanelor vizate;
  • Subcontractanți, securitate, gestionarea incidentelor personale și limitarea răspunderii.
Brazil DPA

Download the Data Processing Addendum – [Portuguese]

Europe [excluding UK] DPA

Download the Data Processing Addendum – [English]

Download the Data Processing Addendum – [Spanish]

Download the Data Processing Addendum – [French]

Download the Data Processing Addendum – [Italian]

United Kingdom and EU DPA

Download the Data Processing Addendum – [English]

LATAM DPA

Download the Data Processing Addendum – [Spanish]

United States DPA

Download the Data Processing Addendum – [English]