Angajamentul VTEX

VTEX știe cât de important este să protejezi datele cu caracter personal. Prin urmare, acționăm în conformitate cu legile actuale privind protecția confidențialității și a datelor cu caracter personal de la nivel global.

De asemenea, ne-am dorit să punem la dispoziție un canal unde oricine poate accesa declarațiile noastre și poate găsi informații despre modul în care procesăm datele cu caracter personal.

Ca dovadă a angajamentului nostru de a câștiga și de a spori încrederea și siguranța clienților, VTEX a întocmit câteva declarații de confidențialitate, care sunt disponibile aici, cum ar fi Data Processing Addendum, Privacy Notices și Cookie Policy, printre altele

VTEX este o companie prezentă la nivel global. În consecință, ne actualizăm în mod constant procedurile privind securitatea datelor cu caracter personal și confidențialitatea, pentru a respecta toate legile aplicabile în materie de protecție a datelor din țările în care își desfășoară activitatea compania noastră. De asemenea, VTEX a obținut cele mai relevante certificări de nivel înalt, pentru a garanta faptul că datele cu caracter personal pe care le procesăm sunt în siguranță.

În calitate de persoană împuternicită de operator, VTEX ia întotdeauna măsurile necesare pentru a se asigura că platforma sa este sigură și că respectă legile privind protecția datelor. Pe de altă parte, în calitate de operatori de date cu caracter personal, și clienții noștri trebuie să aplice anumite măsuri pentru a respecta legile aplicabile. Îți prezentăm în continuare câteva orientări care te vor ajuta să înțelegi cerințele pe care trebuie să le respecți. Reține, acestea sunt doar orientări cu caracter general. Reglementările aplicabile ție pot cuprinde alte dispoziții și obligații.

Ce este RGPD?

RGPD este un regulament privind protecția și confidențialitatea datelor, care se aplică tuturor persoanelor fizice din Uniunea Europeană. De asemenea, aceasta abordează chestiunea exportului de date cu caracter personal în afara UE.

Potrivit celor specificate în articolul său privind domeniul de aplicare teritorial, regulamentul „se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.”

Angajamentul față de principiile RGPD

Politicile și acordurile VTEX cuprind toate principiile RGPD.

1- Legalitate, echitate și transparență: VTEX respectă legea și utilizarea echitabilă a datelor cu caracter personal colectate, pentru a oferi serviciile în mod transparent;
2 – Limitări legate de scop: Datele persoanelor vizate sunt utilizate exclusiv în scopul stabilit;
3 – Reducerea la minimum a datelor: VTEX colectează doar cantitatea minimă de date necesare pentru a prelucra comenzile primite;
4 – Exactitate: Datele colectate și prelucrate de VTEX trebuie să fie exacte și actualizate;
5 – Limitări legate de stocare: VTEX stochează datele persoanelor vizate numai pe perioada necesară pentru prelucrarea serviciului prestat;
6 – Integritate și confidențialitate: VTEX va face întotdeauna tot ceea ce este realizabil în baza standardelor și a bunelor practici, pentru a lua măsurile corespunzătoare în vederea asigurării securității datelor cu caracter personal.

Angajamentul față de operatori

VTEX depune în permanență eforturi pentru oferi cea mai bună valoare posibilă, astfel încât eforturile entităților găzduite de aceasta să se concretizeze în operațiuni de comerț profitabile și eficiente.

Acest principiu este transpus în crearea și dezvoltarea constantă a instrumentelor care, indiferent de complexitatea instrumentelor GUI și API folosite de administratorii noștri, vor simplifica și eficientiza în mod progresiv și constant respectarea RGPD de către entitățile găzduite de noi – operatorii de date.