Politici și Proceduri

Politica privind combaterea corupției

Politica privind combaterea corupției a fost creată pentru a preveni darea sau luarea de mită, pentru a evita încălcările și pentru a-i oferi companiei VTEX posibilitatea de a răspunde fără întârziere și în mod eficient la orice anchete privind conduita sa.


Politica privind combaterea spălării banilor

Politica privind combaterea spălării banilor a fost creată pentru a stabili angajamentul VTEX în ceea ce privește combaterea riscului de facilitare a spălării banilor și de finanțare a terorismului prin operațiunile companiei.


Politica privind conformitatea comercială

Politica privind conformitatea comercială a fost creată pentru a stabili angajamentul VTEX de a-și desfășura operațiunile la cele mai înalte standarde juridice și în materie de etică și de a respecta legile și reglementările aplicabile privind exportul și sancțiunile.


Ghidul privind cadourile și ospitalitatea

Ghidul privind cadourile și ospitalitatea a fost creat pentru a oferi orientări privind oferirea și acceptarea de cadouri și de gesturi de ospitalitate. În cadrul companiei VTEX, toate cadourile și gesturile de ospitalitate trebuie să aibă un scop de afaceri clar și legitim.