Strategie

Jak stanovit prioritu jednotlivých fází migrace platformy elektronického obchodu

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar Febbraio 25, 2022
Jak stanovit prioritu jednotlivých fází migrace platformy elektronického obchodu

Elektronické obchodování je rychlý byznys a rapidní inovace, které s sebou přináší, znamenají, že v určitém okamžiku musí e-shopy zvážit migraci platformy elektronického obchodování, aby dokázaly udržet krok s požadavky zákazníků.

Dříve jsme se věnovali tomu, jak zjistit, kdy je potřeba změnit platformu nevyhnutelná, a jak o této potřebě týmy a společnosti přesvědčit. Tato dvě témata jsou sice důležitá, ale zaměřují se na to, co je třeba udělat předtím, než dojde ke změně platformy. Jaké ale kroky je třeba podniknout, jakmile proces migrace začne?

Nejde o zanedbatelné téma, protože dobrá implementace je zásadní pro dosažení výsledků, které podniky elektronického obchodování očekávají a které jsou skvělé platformy schopny nabídnout. 

Věnujte se plánování

Prvním důležitým krokem v procesu migrace webu je plánování. Platforma elektronického obchodu i samotný e-shop vědí, kde chtějí být. Aby toho dosáhly, je důležité pochopit, kde se nacházejí a co musí udělat pro zaručení úspěchu nové platformy webu. 

„Nejdříve byste se měli zaměřit na analýzu. To znamená projít si popisy skutečných cest zákazníků a jejich zpětnou vazbu, abyste pochopili, co máte v současné době k dispozici. Příběhy uživatelů vám pomohou ověřit, čeho můžete s novou platformou snadno dosáhnout, a také úroveň vyspělosti klienta.“ 

Héctor Tinjaca, vedoucí profesionálních služeb pro VTEX LATAM

Proces analýzy je základem, ze kterého bude vycházet postup nové implementace. Povinností platformy je mít k dispozici technický plán pro dosažení všech klíčových funkcí, které online prodejce pro svůj web potřebuje. To znamená, že musí existovat plán vývoje nových funkcí a prvků v určitém časovém rámci, který také určí, jak budou stávající funkce integrovány s novými, aby se zajistil lepší uživatelský zážitek.

Tato konfigurace musí být srozumitelná implementačnímu partnerovi a schválená klientem. Klienti, partneři a platformy by si také měli vytvořit kontrolní seznam pro uvedení do provozu. Ten by měl obsahovat všechny funkce a prvky, které musí být funkční, a informace o plánování, jako je datum a čas spuštění.

Mějte přehled o implementaci

Před spuštěním se podstatná část migrace platformy odehrává ve fázi implementace. Během ní začínají být změny více vidět, flexibilita nabývá na významu a různé týmy a aktéři začínají spolupracovat na doladění webového prostředí.

„Můžeme třeba spolupracovat s front-end týmem na návrhu webových stránek a v jiné vertikále zase s technickými realizačními týmy na integracích. Tyto paralelní úkoly zrychlují dodací lhůty díky využití agilní metodiky.“

Héctor Tinjaca, vedoucí profesionálních služeb pro VTEX LATAM

Dalším důležitým tématem v této fázi je řízení změn. Je poměrně jisté, že po migraci budou některé oblasti webu fungovat jinak než dříve. Všichni zúčastnění členové týmu musí těmto změnám rozumět a být schopni ještě před spuštěním pracovat způsobem, který nová implementace vyžaduje.

„Pokud je klient vyspělý a zvyklý na robustní webové stránky, dokáže pochopit, že některé procesy se mění k lepšímu a mají určitou logiku. Platforma by měla poskytnout školení, které klientům pomůže pochopit důvody nových procesů a proč jsou lepší než ty, na které jsou zvyklí.“ 

Héctor Tinjaca, vedoucí profesionálních služeb pro VTEX LATAM

„Funguje všechno, jak má?“

Migrace platformy elektronického obchodu nekončí spuštěním, protože by měla zahrnovat i proces kontroly. Jeho cílem je pomoci firmě s případnými zádrhely během zavádění a také vyřešit technické problémy, které by se mohly objevit během prvních dnů a měsíců.

„Po spuštění platformy by změna neměla být příliš rušivá. Některé agentury mají tendenci provádět během procesu implementace jen velmi jednoduché testy, což se po dokončení implementace promítne do mnoha připomínek ke kvalitě.“

Héctor Tinjaca, vedoucí profesionálních služeb pro VTEX LATAM

Následné kontrolní období by mělo zahrnovat také analýzu před a po, která porovnává metriky získané před spuštěním s metrikami získanými po implementaci. To umožňuje kvantifikovat dopad nové platformy na výsledky elektronického obchodování a potvrdit, že se migrace vyplatila.

„Tuto analýzu je třeba provést, aby bylo možné identifikovat zádrhele a bolestivé body, stejně jako prvky, které mohly být během implementace přehlédnuty nebo které nebyly zahrnuty do kontrolního seznamu pro uvedení do provozu. Řešení těchto bodů může také zvýšit pozitivní dopad migrace.“

Héctor Tinjaca, vedoucí profesionálních služeb pro VTEX LATAM

Období těsně po spuštění je ideální pro nepřetržitý cyklus pozorování a úprav, který je podpořen daty získanými během procesu replatformingu. Spolupráce mezi platformou a e-shopy je zásadní pro dosažení dlouhodobých výhod, které může dobře zavedenému e-shopu poskytnout migrace platformy elektronického obchodu.