Trendy

Model oběhového hospodářství: osvědčené postupy pro ecommerce

Sorana Gheorghiade
Sorana Gheorghiade 9 září, 2021
Model oběhového hospodářství: osvědčené postupy pro ecommerce

Oběhové hospodářství se v posledních letech stalo velmi populárním pojmem. Je považováno za řešení globální ekologické krize, která postihuje celý svět, a i když je možná méně zjevná, je stejně závažná jako pandemie. 

Jak již název napovídá, tento typ ekonomiky vyžaduje nepřetržitý systém výroby a opětovného využívání zdrojů a odpadů, který lze uplatnit v mnoha oborech, od módního potravinářského a automobilového průmyslu až po energetiku. Iniciativy v tomto směru již existují, i když v malém nebo středním měřítku.

Cílem oběhového hospodářství je přerušit klasický cyklus výroba – suroviny – zpracování – spotřeba – odpad. Konkrétně jde o to vzít odpad a vrátit ho zpět do výroby. Cyklus tedy vypadá spíše takto: suroviny – zpracování – spotřeba – opětovné využití odpadu ve výrobě. A pak proces začíná od začátku.

Tento článek se zabývá hlavními principy oběhového hospodářství, vysvětluje, proč je tak důležité pro svět kolem nás i pro podniky a jak souvisí s online nakupováním a ecommerce

Oběhové hospodářství: Co se použije jednou, to se použije znovu

Koncept oběhového hospodářství vznikl především jako reakce na snahu o udržitelný růst ve světle (nad)produkce a (nad)spotřeby přírodních zdrojů. Doposud ekonomika fungovala převážně na modelu nákup-výroba-odbyt, což je lineární model, v němž má každý výrobek omezenou životnost, jak je uvedeno níže:

  • 90 % surovin používaných ve výrobě v Evropě se stane odpadem ještě předtím, než výrobek opustí továrnu;
  • 80 % výrobků vyrobených v Evropě se vyhodí během prvních šesti měsíců své existence;
  • 700 milionů dolarů je roční úspora nákladů na materiál, které by se dalo dosáhnout v rychle se rozvíjejícím průmyslu spotřebního zboží zavedením nového oběhového hospodářství.

Cenné materiály se používají při přípravě potravin, při výstavbě infrastruktury a budov, při výrobě spotřebního zboží nebo při dodávkách energie – v podstatě všude. Jakmile jsou spotřebovány nebo již nejsou potřeba, jsou zlikvidovány jako odpad. Vzhledem k růstu populace a bohatství je však poptávka po omezených zdrojích vyšší než kdykoli dříve a vede ke zhoršování životního prostředí. Nyní nastal čas, abychom tyto zdroje ochránili a vybavili podniky správnými nástroji, které jim umožní zapojit se do modelu oběhového hospodářství.

Prvotní materiály, opakované použití

Koncept oběhového hospodářství nejlépe pochopíme, když se podíváme na přírodní ekosystémy, které optimálně fungují, protože každá jejich část je součástí celku. Výrobky jsou záměrně navrženy tak, aby zapadaly do určitých materiálových cyklů, a tyto materiály mají takový tok, který udržuje jejich přidanou hodnotu co nejdéle a snižuje zbytkový odpad téměř na nulu.

Přechod na oběhové hospodářství vyžaduje zapojení a angažovanost mnoha různých skupin lidí. Takovému systémovému přechodu napomáhá rozvoj informačních a komunikačních technologií a společenské změny. Oběhové hospodářství tak může vytvářet nové trhy v reakci na změnu vzorců spotřeby od tradičního vlastnictví k používání, opětovnému používání a sdílení výrobků a může pomoci vytvořit více pracovních míst.

Důsledky online nakupování

Ačkoli nakupování online bylo rozšířeným zvykem již před pandemií, globální pandemie z něj udělalo nutnost i pro ty, kteří se mu zdráhali. Stále více spotřebitelů začalo nakupovat online a našlo širokou škálu platforemecommerce, z nichž si mohou vybrat tu, která aktuálně nejlépe obslouží jejich potřeby. Postupem času si spotřebitelé stále více začali uvědomovat, co impulzivní nákupy a vracení výrobků znamenají pro životní prostředí: zvýšení uhlíkové stopy. 

Kromě toho se obaly, které online podniky dodávají pro své výrobky, stávají odpadem a dále znečišťují životní prostředí. To také vedlo k tomu, že spotřebitelé začali aktivně vyhledávat značky, které ztělesňují jejich osobní hodnoty udržitelnosti. 

Méně zbytečných obalů a používání recyklovatelných výrobků a výrobků, které si lze vyzvednout v obchodě, může pomoci naší planetě a pro mnoho maloobchodníků představuje snadnou výhru. Některé platformy ecommerce se zabývají prodejem oblečení z druhé ruky (vintage) a přeprodejem zboží. Mezi lídry v této oblasti patří společnosti jako Vestiaire Collective, Farfetch a Depop. 

Udržitelnější značka

Existuje mnoho faktorů, které mohou značku učinit udržitelnější, a značky musí ukázat, že se o udržitelnost také snaží. Tyto snahy mohou spočívat v hledání způsobů, jak v dodavatelském řetězci snížit množství mrtvého zboží nebo zvýšit transparentnost celého procesu. 

Navzdory výše uvedeným jednoduchým myšlenkám ne všechny online podniky dělají dost pro to, aby snížily náš dopad na planetu. Přemýšlet o zapojení do oběhového hospodářství je důležité, ale nemůžeme ignorovat opatření, která jsou nutná pro pomoc naší planetě.

Číst dál: Související články
Trendy

Vítěz programu VTEX Accelerator společnost Usedesk zefektivňuje zákaznický servis

Provozovatelé e-shopů si obvykle myslí, že pokud jde o služby zákazníkům, musí si vybrat mezi interakcí se skutečnými…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Trendy

4 obchodníci, kteří ukazují, že Live Shopping je trend budoucnosti

Koncept Live Shopping, tedy zážitku s online nakupováním, který kombinuje živý video přenos s funkcemi tradičního digitálního obchodu,…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Trendy

Dropshippingové podnikání: co to je?

Při provozování elektronického obchodu je nutné zvážit několik klíčových faktorů, a to zejména těch, které se týkají řízení…

Gabriela Porto
Gabriela Porto
Trendy

Photoslurp, vítěz programu VTEX Accelerator, propojuje UGC a elektronické obchodování

Díky sociálním sítím se za posledních deset let staly z milionů lidí tvůrci obsahu. Nástup influencerů ukázal, že…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Trendy

Nástup předplatného v maloobchodu

Koncept předplatného není v maloobchodu nic nového – byl tu vždy, dokonce dávno před rozmachem digitálního obchodování. Noviny…

Gabriela Porto
Gabriela Porto
Trendy

Vítěz projektu VTEX Accelerator ChatCenter polidšťuje zákaznický servis v elektronickém obchodování

Automatizace, kterou elektronické obchodování vyžaduje, umožnila firmám ušetřit náklady spojené s prodejem a zákazníkům zase nechat si snadno…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Trendy

Obchod pomocí konverzace: online maloobchodní trend, který byste měli využít

Pokud nás pandemie a sociální distancování něco naučily, pak to, že lidé potřebují sociální interakci a že ji oceňují. Právě…

Gabriela Porto
Gabriela Porto
Trendy

5 důvodů, proč budoucnost elektronického obchodování spočívá v nakupování v reálném čase

Koncept nakupování v reálném čase, tedy zážitku s online nakupováním, který kombinuje živý videopřenos s funkcemi tradičního digitálního obchodu, se poprvé…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Trendy

Co je to nakupování v reálném čase?

V roce 2020 protipandemická opatření ztížily nebo prakticky znemožnily lidem osobní návštěvu obchodů, čímž se eliminovaly všechny prvky, které…

Lalo Aguilar
Lalo Aguilar
Zobrazit více