Strategie

Proč společnosti využívají marketplace? Řeší tak obchodní výzvy dnešní doby

Kristin Schepici
Kristin Schepici 12 října, 2020
Proč společnosti využívají marketplace? Řeší tak obchodní výzvy dnešní doby

Ve světě obchodu probíhá zvláštní revoluce. Jde o vzestup počtu marketplace (online tržišť), který přináší značné změny v nákupních zvycích zákazníků a nutí společnosti přehodnotit své obchodní modely a strategie. 

V dnešní době jsou online tržiště jedním z nejvíce prosperujících obchodů. Jejich jména jistě znáte – Amazon, Alibaba, Airbnb, Etsy, eBay, Uber – a seznam by mohl pokračovat. Dokonce i tradiční maloobchodníci, jako je Walmart, Target a Best Buy, spustili své platformy marketplace.  

Marketplace vytváří gravitační tah a mění model obchodování

Rychlý nástup online tržišť vytvořil gravitační tah, který do modelu marketplace přitahuje stále více a více společností. To, co dříve byla strategie hrstky velkých prodejců, se nyní stává hlavním proudem.  

Podle Digital Commerce 360 se 50 % maloobchodních nákupů online na celém světě uskutečňuje prostřednictvím marketplace. Kupující dali jasně najevo, že preferují nákupy na online tržištích, protože jim to nabízí evidentní výhody: 

 • Pohodlí, protože marketplace nabízí na jednom místě nákup široké škály výrobků a rovněž výrobků, které se vzájemně doplňují. 
 • Nižší ceny, protože marketplace nabízí podobné výrobky od konkurenčních prodejců. 
 • Úspora času, protože zákazníci nemusí navštívit další internetové prodejny za účelem nákupu doplňkových výrobků. 

Definice marketplace aneb Jak si online tržiště představit

Marketplace je místo v rámci e-commerce, kde výrobky a služby nabízí více třetích stran prodejců. Na rozdíl od tradiční e-commerce, kde vlastníkem místa je pouze prodejce, prostřednictvím marketplace může společnost prodávat své vlastní výrobky a služby spolu s výrobky třetích stran nebo vytvořit platformu, kde se kupující a prodávající vzájemně vyhledávají.  

Provozovatel marketplace usnadňuje nákupy v zastoupení prodejců a prodejci plní objednávky. Provozovatel je stále vlastníkem vztahu se zákazníky, ale není zatížen provozní zátěží spojenou s dodávkami, skladování, logistikou, vracením zboží a náklady a riziky spojenými s vlastnictvím zásob. Za tyto oblasti nesou odpovědnost prodejci.  

Marketplace nabízí společnostem další výhody, které zpravidla nevidíme u modelů tradiční komerce:

 • Nabídka produktů prodejců třetích stran bez nutnosti mít vlastní skladové zásoby, dodavatelský řetězec, bez realizace a zákaznické péči při současném udržení kontroly nad vztahy se zákazníky a zkušenostmi.
 • Zajištění většího podílu na útratě zákazníka prodejem doplňkových výrobků nebo služeb, které by si zákazníci jinak koupili u konkurence.
 • Zavedení nových zdrojů příjmů alternativních obchodních modelů, nejčastější je provize ze zboží prodávaného třetími stranami. 
 • Testování a zavádění nových strategií s minimálním obchodním rizikem.

V rámci B2B výrobci používají marketplace za následujícím účelem:

 • Zajištění viditelnosti zásob a cenotvorby v celé síti dealerů a distributorů. 
 • Pochopení chování zákazníků, jejich preferencí a vzorců nakupování. 
 • Řešení provozních záležitostí spojených se zásobami, sklady, logistikou a plněním. 
 • Efektivnější řízení dodavatelů prostřednictvím samoobslužného portálu. 

Collaborative commerce – lepší cesta na marketplace

VTEX umožňuje společnostem jedinečný přístup do obchodního modelu na bázi tržiště – říkáme tomu Iniciativa collaborative commerce / Iniciativa kolaborativní komerce. Tímto přístupem pomáháme firmám překonávat největší problémy, s nimiž se organizace potýkají na většině platforem marketpalce: vysoké náklady a dlouhý časový rámec spojený s integrací těchto platforem do existujících komerčních platforem, řízení objednávek a systémů plnění. Pro zajištění dostatečných příjmů pro oprávnění investice musí společnosti využít tento přístup „se vším všudy“ a nespokojit se pouze s méně agresivním přístupem na zkoušku.  

Naproti tomu platforma VTEX na základě modelu collaborative commerce zahrnuje kompletní marketplace, komerci a řízení objednávek na jedné platformě. Tento přístup umožňuje organizacím dosahovat rychlejší přeměny času na výnosy, postupně zavádět model tržiště s minimálními riziky a náklady a uzpůsobovat svou strategii tržiště nově získaným zkušenostem.    

Více informací o obchodním modelu tržiště a Imperativ collaborative commerce najdete ve zprávě VTEX

Číst dál: Související články
Strategie

Jak si obchody s potravinami mohou udržet své online zákazníky

V dnešním světě, který zcela změnila pandemie nemoci COVID-19, jsou pro obchody s potravinami flexibilní ecommerce řešení a…

Andreea Pop
Andreea Pop
Strategie

Jak COVID-19 navždy změnil trh obchodů s potravinami

Po více než roce od začátku celosvětové pandemie můžeme s určitostí říct, že naše životy a způsob, jakým nakupujeme,…

Andreea Pop
Andreea Pop
Strategie

5 způsobů, jak Walmart Argentina zpříjemnil zákazníkům život

Jednou ze zřejmých a velmi zdůrazňovaných výhod online nakupování v dnešní době je bezpečnost. Ovšem i když pandemie…

Andreea Pop
Andreea Pop
Strategie

Aby společnost Under Armour dosáhla vysokého výkonu i v oblasti ecommerce, začala používat řešení VTEX

Za pouhých 90 dní, které zabrala implementace nového technologického řešení od společnosti VTEX, zaznamenala značka Under Armour nárůst…

Guilherme Lerner
Guilherme Lerner
Správa

Exkluzivní pohled: Přední společnosti v sektoru B2B o zavedení marketplace

Dnes již není tajemstvím, že online marketplace znamenají revoluci v oblasti e-commerce. Více než 50 % online maloobchodních prodejů…

Kristin Schepici
Kristin Schepici
Zobrazit více