O nás

Vstup společnosti VTEX na burzu: Dopis od zakladatelů

Mariano & Geraldo
Mariano & Geraldo Luglio 21, 2021
Vstup společnosti VTEX na burzu: Dopis od zakladatelů

Společnost VTEX je nyní kótována na newyorské burze (NYSE). Co to tedy znamená?

Náš vstup na burzu je jedním z klíčových milníků na cestě, která započala před 20 lety. Jsme úspěšní v náročných situacích; vydali jsme se cestou závazku k naší vizi a principům. Tyto závazky pro nás byly klíčové k dosažení tohoto milníku – a budou zásadním krokem vpřed.

Někteří případně znají společnost VTEX a naši historii, jiní nikoliv. Nedávno jsme napsali dopis, jehož cílem je objasnit naši cestu a vhledy do budoucnosti rozkládající se před námi. Zde jsou některé skutečnosti, které v něm najdete:

  • Jak jsme začali využívat software k poskytování hodnoty?
  • Jak jsme dokázali realizovat naši strategii díky disciplíně?
  • Proč je nezbytné vyvinout robustní ekosystém pro naše zákazníky a partnery?
  • Co nás naučila expanze v prostředí digitálního obchodu v Latinské Americe?
  • Jak plánujeme transformovat globální digitální obchodní podnikání?

Dopis od zakladatelů

Společnost VTEX je místem, kde se uskutečňuje obchod. Naše platforma je navržena jako operační systém pro obchodní ekosystém. Umožňujeme podnikovým značkám a maloobchodníkům organizovat jejich komplexní síť spotřebitelů, obchodních partnerů, dodavatelů a poskytovatelů plnění. Budujeme globální infrastrukturu digitálního obchodu, která podnikům umožňuje být relevantními pro moderního spotřebitele orientovaného na pohodlí.

Tato cesta začala před více než dvanácti lety, když si nás největší maloobchodní prodejce na světě vybral pro odvážný projekt: realizovat jejich první online obchod v Brazílii, na jednom z nejméně penetrovaných, i když celosvětově nejrychleji rostoucích trhů elektronického obchodování. Měli jsme prokazatelné zkušenosti a výsledky z úspěšných projektů elektronického obchodování a nabídli jsme jim něco, co bylo schopno poskytnout jen několik dalších: rychlé uvedení na trh. Slíbili jsme, že projekt spustíme během osmi měsíců, počítáno od zahájení až po uvedení do provozu. To, co jsme se při plnění tohoto slibu naučili, formovalo naši vizi tohoto odvětví – a budoucnost společnosti VTEX.

Během oněch intenzivních osmi měsíců jsme si uvědomili, že výzvy, s nimiž jsme se potýkali, neměly nic společného s generováním tržeb pro naše zákazníky. Zabezpečení, soukromí, škálovatelnost, servery, nasazení, testování – řešili jsme všechny problémy kromě toho, jak navázat kontakt a ohromit koncového spotřebitele. Tato komplexní výzva nás inspirovala: jak by mohla velká, prvotřídní společnost obchodovaná na burze držet krok s rychlým digitálním světem a vypořádat se s tolika režijními náklady? Ukázalo se, že podniky musí najít způsob, jak se přesunout do online prostředí, aniž by ztrácely čas a prostředky na zbytečné složitosti. Průmysl potřeboval škálovatelné řešení. Věděli jsme, že společnost VTEX dokáže přeměnit technologii z břemene na výkonný akcelerátor růstu tržeb podniků.

Dva roky poté, co jsme úspěšně spustili projekt Walmart, jsme podnikli kroky k využití této příležitosti. Toto je společnost VTEX dnes. Naše platforma poskytuje podnikům dokonalou kombinaci přizpůsobení na míru a rychlosti vstupu na trh. Nasazením naší rozsáhlé sady ihned použitelných obchodních schopností umožňujeme i těm nejsložitějším podnikům, aby se přesunuly do online prostředí a uvolnily potenciál pro rychlé generování tržeb. Poté podle situací z reálného světa zjistí, co funguje, a přizpůsobí se a zdvojnásobí své základní kompetence. Nakonec promění své nedostatky v potenciál tím, že využijí znalostí nativně integrovaných řešení poskytovaných ekosystémem odborníků na digitální obchod. To vše zajišťuje spolehlivá cloudová platforma navržená tak, aby poskytovala zabezpečení, soukromí a škálovatelnost.

Rozhodnutí, která jsme učinili před deseti lety, položila základ pro to, abychom se dostali až sem. Výběr softwaru jako služby přes ad-hoc místní instalace znamenalo, že jsme byli nuceni se vzdát rychlých peněžních toků ve prospěch vývoje homogenní multitenantní platformy, která se pro všechny zákazníky najednou zlepšuje s požadavkem každého nového zákazníka. Když jsme se rozhodli podporovat ekosystém partnerů pro implementaci namísto realizace projektů komplexních služeb, vytvořili jsme expanzivní dosah, který je zásadní pro podporu našeho rychlého růstu. Volba sdílení výnosů jako ústřední součásti našeho obchodního modelu uvádí do souladu naše pohnutky s našimi zákazníky a povzbuzuje nás, abychom se soustředili na jejich úspěch.

Od prvního dne je vše, co děláme, obchod. Přitahujeme, školíme a udržujeme vysoce výkonný tým odborníků na digitální obchodování, kteří pomáhají vést naše zákazníky k úspěchu zatímco vkládají oborové znalosti do softwaru. Naši zákazníci rozvíjejí své podnikání rekonfigurací těchto skládacích stavebních modulů obchodních schopností, stejně jako když instalujete aplikace do svého telefonu. Naši partneři posouvají naše řešení ještě dále budováním nových schopností a jejich distribucí do tisíců prodejen společnosti VTEX prostřednictvím naší platformy. Tímto způsobem se škálují rychleji, přinášejí více obchodních příležitostí a vytvářejí samoposilující se cyklus úspěchu: s růstem našich zákazníků roste i náš ekosystém.

Jen v loňském roce uskutečnili naši zákazníci prostřednictvím naší platformy transakce ve výši necelých 8 miliard amerických dolarů hodnoty hrubého zboží. Jsme lídry v Latinské Americe, nejrychleji se rozvíjejícím regionu elektronického obchodování na světě v roce 2020, regionu, který je o šest let pozadu za ostatními světovými ekonomikami v oblasti penetrace digitálního obchodu. Víme, co přichází, a jsme připraveni tento růst zachytit. Naučili jsme se, jak škálovat ve složitém regionu zahrnujícím rozmanité země, kultury, daňové systémy a místní poskytovatele plateb a logistiky.

Expanze z Brazílie do Latinské Ameriky a v poslední době i do zbytku světa nás připravila na to, že výzvy přijímáme jako intenzivní příležitosti se rozvíjet jako tým. Za posledních 20 let jsme vybudovali kulturu, která si cení jasné a zřetelné komunikace: snažíme se mluvit pravdu a naslouchat jeden druhému s odhodláním, což vyžaduje velkou odvahu a zranitelnost. Výsledky stojí za to všem zúčastněným, protože jsme vybudovali prostředí bez obviňování, které umožňuje rychlou evoluci a dovoluje nám realizovat naši deklarovanou budoucnost bez ohledu na výzvy, jimž čelíme.

Doba samostatného softwaru je pryč – moderní software je stejně tak cenný jako samotná síť, kterou pohání. Do budoucna si představujeme, že budeme středem rozsáhlé sítě, která nativně propojuje jednotlivé části globálního ekosystému digitálního obchodu. Vnímáme společnost VTEX jako jediný ovládací panel pro správu všech aspektů životního cyklu značek a prodejců, od zapojení až po prodej a plnění. Zavázali jsme se k vytvoření platformy, která obstojí i v budoucnosti, díky níž bude spolupráce škálovatelná a která umožní každé organizaci zaměřit svůj talent na to, co ji činí jedinečnou.

Bez ohledu na to, co se stane, je jedna věc jistá: budoucnost spočívá v talentu. Zavázali jsme se vytvořit dostatek rozmanitých talentů pro naši společnosti i náš ekosystém. Intenzivně investujeme do regionů, jež jsou historicky nedostatečně obsluhované, avšak mají vysoký potenciál, spoluvytváříme centra vynikajících akademických kvalit a rozvíjíme světově špičkové pracovníky v digitálním sektoru. Podporujeme začínající lídry na trhu, kteří vybudují novou generaci přelomových technologií a globálního podnikání. Vzdělání je naším nástrojem z hlediska sociálního dopadu.

Naším cílem je běh na dlouhou trať. Rádi bychom vyzvali investory zaměřené na budoucnost, aby se k nám připojili na této vzrušující cestě, během níž budujeme dlouhodobé základy pro digitální transformaci obchodu. Naše pozvání přesahuje rámec naší organizace (do značné míry virtuální). Vypovídá to o rozsahu příležitosti digitalizace v rozvíjejícím se světě: hodnoty jsou vytvářeny ve stále větším a větším geografickém prostoru. Jsme svědky vlny rozvíjejících se technologických společností hladových po příležitosti vytvářet prosperitu ve svých regionech. Jsme si vědomi toho, že nás čeká transformativní budoucnost, a jsme zde proto, abychom ji akcelerovali.

— Geraldo Thomaz Jr. & Mariano Gomide de Faria, 2021