Prozkoumejte nové způsoby prodeje a vyřizování objednávek prostřednictvím jediné platformy pro obchodování.

Vytvořte nebo migrujte svůj internetový obchod, integrujte objednávky ze všech kanálů nebo rozšiřte nabídku produktů díky prodejcům třetích stran. VTEX kombinuje obchodování, tržiště a správu objednávek v jediné platformě, která přináší nové zdroje příjmů.

POŽÁDAT O DEMO

Rychlý start

Využijte naše vestavěné možnosti a funkce připravené k okamžitému použití k zavedení obchodních operací s extra rychlou dobou uvedení na trh.

Budování a integrace

Vytvářejte jedinečná prostředí pro svou firmu (a technologie, které je podpoří) pomocí naší platformy pro vývoj s nízkou potřebou kódování.

Vývoj

Využijte naši flexibilní architekturu a neustále rostoucí partnerský ekosystém k testování nových strategií a rozvoji svého podnikání.

Rychlý start

Implementujte nové strategie pro obchodování s nejkratší dobou do získání výnosů.

Obchodování B2C a B2B

Tvoření

Bezproblémově nastavte katalog, definujte ceny a zároveň vytvářejte a spravujte veškerý obsah, který je základem vašeho prostředí pro digitální nakupování.

Propagace

Inzerujte své produkty pomocí vysoce konfigurovatelného vyhledávače poháněného umělou inteligencí a pokročilých možností propagace.

Prodej

Díky službě VTEX SmartCheckout, bezheslové pokladně, a široké škále možností dopravy a vyřízení objednávek pro vaše zákazníky se míra konverze prudce zvýší.

Distribuovaná správa objednávek

Integrace

Ecommerce, tržiště, kamenné obchody nebo mobilní aplikace. Integrujte objednávky a inventář napříč všemi kanály a poskytněte konzistentní zážitek.

Organizace

Zpřístupněte své produkty napříč všemi kanály způsobem, který je pro vaši firmu vysoce cenově efektivní, a současně optimalizujte vyřizování a doručování objednávek na základě potřeb vašich zákazníků.

Správa

Sledujte všechny objednávky prostřednictvím jediného zdroje bez ohledu na prodejní kanál.

Správa tržiště a prodejců

Zapojení

Integrujte prodejce a dodavatele třetích stran, kteří budou prodávat produkty na vašem vlastním tržišti pro ecommerce, a staňte se pro své zákazníky místem, kde pořídí vše, na co si vzpomenou.

Rozšiřování

Objevte nové zdroje příjmů rozšířením nabídky produktů bez zátěže spojené se správou inventáře a vyřizováním objednávek.

Budování a integrace

Využijte naši platformu pro vývoj s nízkou potřebou kódování a kombinujte nativní a vlastní technologie.

Vývojová platforma VTEX IO

Platformu VTEX Commerce Platform je velmi snadné rozšířit.

Rychlá implementace vašeho obchodu

Rychle vyvíjejte nová obchodní prostředí SPA i PWA kombinací zabudovaných obchodních komponentů a snadným vývojem těch, které jsou pro vaši firmu jedinečné.

Vytváření nástrojů na míru

Vytvářejte vlastní aplikace pro správu a nové služby v cloudu pomocí nástrojů, které vývojáři milují, jako jsou TypeScript, React, GraphQL a Node.

Kombinace možností více poskytovatelů

Odstraňte vrstvu Middleware bezproblémovou integrací dat a služeb od různých dodavatelů do jediné headless nativní cloudové infrastruktury a vývojové platformy bez serveru.

Jste připraveni rozšířit možnosti svých obchodních operací? POŽÁDAT O DEMO